Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

En fungerande marknadsekonomi kräver aktiva och välinformerade konsumenter samt effektiva rättsliga spelregler. En väl utbyggd konsumentinformation är nödvändig. Fria och självständiga konsumentorganisationer ska uppmuntras. Staten ska motverka vilseledande, diskriminerande och osund reklam samt TV-reklam riktad mot barn och i övrigt aggressiva marknadsföringsmetoder.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram