Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

En politik utformad för den moderna ekonomiska miljön måste omfatta såväl satsningar på utbildning som åtgärder för att förbättra den miljö inom vilken kunskap ska kommersialiseras och spridas. Sverige måste därför ligga i främsta ledet när det gäller satsningar på forskning och utbildning. Dessutom måste spelreglerna utformas på ett sätt som tar vara på det kunskapskapital som finns i det svenska samhället.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram