Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter en effektiv konkurrens, stabila institutioner och etiskt handlande. I annat fall hotas tilltron till marknadsekonomin.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram