Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Ett bevarande av den biologiska mångfalden kräver både reservatsskydd i olika former och stor naturhänsyn i skogs- och jordbrukslandskapet. Markägarna är här en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram