Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Ett kraftfullt arbete mot ekonomisk brottslighet är viktigt, då ekobrott hotar samhällsmoralen i det demokratiska samhället. Sverige bör bland annat inom ramen för EU-samarbetet verka för samordnade insatser för att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram