Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Fisket är internationellt och svenska fiskare konkurrerar inte bara sinsemellan utan även med fiskare från andra länder. Villkoren för svenska fiskare måste formuleras med hänsyn till detta.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram