Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

För att fördela trafiken bättre över tid och minska trängsel ska kommunerna ha rätt att själva bestämma om de vill införa trängselavgifter för biltrafiken.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram