Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

- För att förebygga att konflikter växer, främja uppbyggnad av freden och vara till stöd för samt skydda olika humanitära hjälpinsatser.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram