Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

För att möta den internationella brottsutvecklingen krävs ett väl fungerande samarbete över myndighetsgränser och ett utvecklat internationellt polissamarbete. Dessutom bör gränspolis och tull ges erforderliga resurser för att möta internationella brottssyndikat.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram