Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Förhållandet till djuren ska präglas av förvaltarskap, så att djuren behandlas med respekt och omtanke. Det faktum att djur och människor inte har samma värde, innebär inte att djuren skulle sakna värde.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram