Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

I det förebyggande arbetet ska insatser för barn och ungdomar prioriteras. Så kallade vita zoner – det vill säga vissa situationer och perioder som är helt alkoholfria – ska stödjas. Det gäller under graviditeten, barns uppväxttid, i trafiken och i arbetslivet. All offentlig miljö ska vara rökfri. Varken alkohol- eller tobaksreklam ska tillåtas. En åldersgräns för inköp av tobak ska finnas. Återhållsamhet med alkohol ska gälla vid offentlig representation.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram