Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

I takt med att medieutbudet har kommersialiserats och ökat explosionsartat blir betydelsen av oberoende och reklamfria radio- och TV-kanaler utan vinstintressen allt större. De statliga mediernas public service-funktion är därför oumbärlig. Public service ska tillhandahålla en allsidig och relevant nyhetsförmedling liksom ett brett och högkvalitativt kulturutbud som inte bara tillgodoser majoritetens preferenser utan också till exempel etniska minoriteters och funktionshindrades behov och önskemål.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram