Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Innemiljön har stor betydelse för mänskligt välmående. Större delen av tiden tillbringas inomhus, i bostaden, på dagis, i skolan, på jobbet. Undermålig ventilation, nya oprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador bidrar till att människor upplever besvär av inneklimatet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram