Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Inom sjukvården uppstår det behov av lagring av personuppgifter. Sådana register ska vara skyddade mot obehörig åtkomst.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram