Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Invandrare ska åtnjuta samma frihet som övriga medborgare, ha rätt att bosätta sig var de vill, att utöva sin egen religion, lära sina barn sitt modersmål och för övrigt få utöva sina mänskliga rättigheter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram