Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Krig och konflikter mellan såväl enskilda människor som stater uppstår till följd av människans ofullkomlighet. Vår rädsla för det okända, girighet, avund, maktlystnad, prestige och så vidare är ofta orsaken till att konflikter växer och övergår i krigssituationer. En framgångsrik säkerhets- och försvars-politik bygger på tidiga varningssystem och förhindrar och förebygger att konflikter leder till vålds-handlingar, förmår lindra dess konsekvenser och skyddar människors liv, frihet och egendom.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram