Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Kriminal- och frivården ska ges tillräckliga resurser för att kunna ge erforderlig vård och i övrigt stödja och hjälpa dömda, både under och efter verkställighet av påföljder, i syfte att förebygga fortsatt brottslighet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram