Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Målet är att hela Sverige ska leva och att varje kommun ska vara ett fungerande samhälle, där människor kan få sina grundläggande behov av arbete och service tillgodosedda.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram