Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Målet bör vara att Sverige ska inneha en framskjuten position på världsmarknaden inom IT-sektorn. Politikens roll bör vara att uppmuntra entreprenörskap, skapa långsiktiga spelregler för IT-företag, stimulera nytänkande och främja en offensiv användning av IT inom den offentliga sektorn. Den enskildes integritet ska säkerställas vid hanteringen av personuppgifter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram