Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Med den förändrade världsbild som råder efter det kalla krigets slut behövs en modern säkerhetspolitik för Sverige som fokuserar på internationellt samarbete och ett gemensamt ansvar för människors säkerhet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram