Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Myndigheter som övervakar konkurrensvillkoren och det finansiella systemet måste ha goda möjlig- heter att fullgöra sina uppgifter och därmed före- bygga osunda beteenden.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram