Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Nivån på mervärdesskatten bör i princip vara generell. En hög generell nivå på momssatsen medför dock att undantag kan behöva göras.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram