Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Offentlighetsprincipen, det vill säga tillgången till allmänna handlingar, är central för en öppen och vital demokrati. Sekretessmöjligheten ska nyttjas restriktivt.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram