Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Om de mänskliga rättigheterna ska stärkas måste efterlevandet av internationella förpliktelser garanteras. Därför måste FN:s ställning skyddas och stärkas, liksom olika internationella domstolar och rättssystem inom FN-systemet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram