Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

- Om det är ett försvarskrig: Det måste föreligga ett rättfärdigt ändamål, det vill säga självförsvar, skydda oskyldigas liv eller säkrande av grundläggande mänskliga rättigheter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram