Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Rätten till egendom är en mänsklig rättighet och därför ska en regel finnas i grundlagen som garanterar fullgod ersättning vid olika former av inskränkningar i äganderätten.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram