Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Rennäringen ska värnas eftersom den är en betydelsefull del av samisk kultur samt viktig för sysselsättning och boende i Sveriges norra inland och fjällvärld.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram