Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Rösträtten ska vara knuten till en viss grad av uppnådd mognad. Naturligtvis är en sådan gräns svår att dra, men vi menar att den ska sammanfalla med myndighetsåldern.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram