Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Samhällstjänst ska alltid övervägas i första hand som påföljd för ungdomar som begått brott. Samhällstjänsten har en både pedagogisk och social funktion som syftar till att bryta ett brottsligt mönster hos den unge och anpassa denne till ett normalt och meningsfullt liv. Unga bör inte under strafftiden sammanföras med tungt kriminella personer.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram