Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Sjukvården kan förbättras genom telemedicin och genom att forskningsresultat kan spridas globalt via Internet. Nya sjukvårdssystem kan också underlätta patientadministration och ge mera tid över för direkt kontakt med patienterna.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram