Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Skolans undervisning och relation till eleverna ska vara så utformad att den väcker respekt för människans egenvärde och människolivets okränkbarhet. Undervisning i lag och rätt ska förekomma under hela skoltiden.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram