Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Skolbarn ska ges möjlighet till modersmålsundervisning för att kunna bibehålla god kontakt med sina föräldrars kulturella identitet och för att bredda den språkliga kompetensen i Sverige.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram