Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Som konsument ska man ha möjlighet att undvika produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. En tydlig märkning, med möjligheter till kontroll och uppföljning måste därför finnas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram