Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Staten måste konsekvent upprätthålla de rättsregler som beslutats. Alla brott ska effektivt och utan undantag beivras, också sådana som kan avfärdas som smärre brott och förseelser.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram