Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Strävan bör vara att nya statliga verk och myndigheter förläggs utanför Stockholmsregionen. Där igenom kan arbetstillfällen spridas och kompetensen stärkas på de orter som får en ny myndighet. Högskolorna är viktiga för kunskapsspridningen och utgör ett stöd för det regionala och lokala näringslivet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram