Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Sverige ska vara indelat i ändamålsenliga kommuner och landsting/regioner. Den regionala självstyrelsen ska upprätthållas genom direktvalda regionala fullmäktige och egen beskattningsrätt.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram