Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Systemet för kommunal utjämning ska vara statligt och så utformat att konsekvenserna av skillnader i skattekraft, befolkningsstruktur, geografiska avstånd, klimat och sociala omständigheter utjämnas.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram