Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården. Alla ska ha tillgång till god tandvård. Högkostnadsskyddet för tandvård bör vara gemensamt med övrig hälso- och sjukvård. Barntandvård ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram