Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Trafik och säkerhet

Det är viktigt att samhället håller fast vid en nollvision för dödsfall och svåra skador i trafiken. Ansvar för en säker trafik ligger både på den som utformar trafikmiljön, staten och kommunerna, men också på den enskilde trafikanten. Frivilligorganisationernas insatser ska uppmuntras av staten. Hastighetsbestämmelser ska anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.

Att köra med alkohol eller andra droger i kroppen ska vara förbjudet på land, på sjön och i luften. Polisen ska ha tillräckliga resurser för nykterhets- kontroller och för att kunna beivra överträdelser. Hårda säkerhets- och miljökrav ska ställas på transporter av olja och andra miljöfarliga produkter såväl på land som till havs.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram