Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Trafiksystemet ska givetvis utformas så att den kan nyttjas av människor med funktionshinder.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram