Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Tystnad blir alltmer en bristvara i vår miljö, särskilt i storstadsområdena. I den kommunala planeringen måste man beakta detta och aktivt verka för att det ska finnas tysta zoner till gagn för rekreation och fritidsliv.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram