Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Utbyggnad av modern telekommunikation öppnar möjligheter för decentralisering och flexibilitet. Staten har ansvar för att utbyggnaden sker med regionalpolitiska hänsyn. Hela Sverige ska garanteras en fullgod tele- och postservice.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram