Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Utifrån ett kristdemokratiskt synsätt kan dock vapenmakt brukas under iakttagande av följande kriterier, och då alla andra ansträngningar att lösa konflikten med fredliga medel har prövats:

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram