Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

- Vapeninsatsen måste stå i proportion till det som avses att försvaras, och den förödelse som därigenom uppstår. Aggression riktad mot civila är ej försvarbar.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram