Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Varje människa föds in i ett sammanhang med nära relationer. Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram