Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Vid konflikter har fredliga metoder, såsom diskussion och förhandling, företräde framför vapenbruk. Aggression och offensivt krig är inte etiskt försvarbart.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram