Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Yttringar av rationalitet är därför inte avgörande för människans rationella natur eller hennes värde. Detta är viktigt att komma ihåg när förmågan till rationalitet saknas eller slås ut av allvarligare anledningar än sömn, till exempel demens, olyckor eller psykisk sjukdom. Den rationella naturen konstituerar människan, den är inte valfri, utbytbar eller tillfällig utan finns med från tillblivelse till döds-ögonblick. Eventuella brister i förmågan att vara rationell påverkar inte detta förhållande.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram