Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Alla människor ska ha goda förutsättningar att växa och utveckla sin fulla potential. I den strävan är en välfungerande skola helt central. Ett utbildningssystem med kunskapsfokus och som slår vakt om bildningsideal är grundläggande för samhällets utveckling.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram