Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Att förmedla kunskap är skolans uppdrag och det är Moderaternas uppfattning att regelbunden utvärdering av såväl varje elevs resultat som lärarnas arbetsinsats och skolan som helhet är nödvändig. Även om kunskapsmålen ska gälla lika för alla måste det finnas utrymme för att nå dem på olika sätt. Olika pedagogik och driftsformer ger utrymme för kreativitet och nya sätt att lära. Likheten ska bestå i strävan mot gemensamma kunskapsmål och att all skattefinansierad undervisning ska ske på vetenskaplig och beprövad grund.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram