Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Avgörande för välståndsutveckling är väl fungerande institutioner som skyddar ägande och avtalsfrihet. Människor behöver frihet för att utveckla sin potential. Genom utbildning av hög kvalitet får alla verktyg att delta och utvecklas. Med effektivitet och rättssäkerhet i statlig förvaltning och adminis- tration läggs grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande. Trygghetssystem ger en andra och tredje chans, vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram